: +90 232 464 12 31

TÜM SORULARINIZIN YANITI

BİLGİ BANKASINDA
Bilgi bankasında, güncel mevzuattan, tır, konteyner, uçak kapasite ve ebadına, teslimat türlerinden, gerekli evraklara kadar birçok bilgi yer almaktadır.
Foto

TAŞIMA ŞEKİLLERİ

Armatörün belirlediği yükleme ve boşaltma limanlarındaki taşıma şekilleri aşağıda belirtildiği gibi değişim gösterebilir.
1)LINER IN/LINER OUT (LINER TERMS) : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi ve varış limanındaki boşaltma masrafları navluna dâhildir. Diğer bir anlam ile armatör tarafından karşılanır.
2)LINER IN/FREE OUT (LI/FO) : Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olup, varış limanındaki boşaltma masrafları alıcı tarafından ödenir.
3)FREE IN/LINER OUT (FI/LO) : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olmayıp, yükleyici öder, ancak varış limanında boşaltma masrafları navluna dâhildir.
4)FREE IN/FREE OUT (FIOS) : Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenme masrafları satıcıya ve varış limanındaki konteynerin gemiden boşaltma masrafı alıcıya aittir.
TAŞIMA ÇEŞİTLERİ
Kombine sevkiyat sağlanabilen konteyner taşımacılığı aşağıda belirtilen çeşitlerde olabilir.
1)PIER/PIER : Limandan Limana,
2)DOOR/PIER : Yükleyici Deposundan, Varış Limanına,
3)PIER/DOOR : Yükleme Limanından, Alıcı Deposuna,
4)DOOR/DOOR  : Yükleyici Deposundan, Alıcı Deposuna,
KONTEYNER YÜKLEME TERİMLERİ
Konteynerin yüklenmesi yükleyici ve alıcı adedine göre aşağıdaki gibi çeşitlendirilir;
1)FCL/FCL (FULL CONTAINER LOAD)
: Bir yükleyici tarafından konteynerin tümünün, bir alıcıya sevk edilmesidir.
2)FCL/LCL (FULL CONTAINER LOAD / LESS THAN A CONTAINER LOAD)
: Bir yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya mal yüklenmesidir.
3)LCL/FCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ FULL CONTAINER LOAD)
: Birden fazla yükleyici tarafından malın aynı konteynerde tek alıcıya yüklenmesidir.
4)LCL/LCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ LESS THAN A CONTAINER LOAD)
: Birden fazla yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya sevk edilmesidir.